مدیریت | عضویت امروز: ۱۴۰۱ يکشنبه ۱۰ مهر
نشست هنرمتعالی

  درباره ما
بسم الله ارحمن الرحیم

• هنر، بهترین و رساترین وسیله تبلیغ است.اگر یک انقلاب، یک فرهنگ، یک تمّدن و یک حقیقت به میدان هنر راه نیابد و از شیوه های هنری برای مطرح شدن بهره گیری نکند، آن انقلاب، فرهنگ و تمّدن، در جامعه رشد نخواهدکرد.

• نگاه به هنراسلامی و سینمای دینی باید نگاهی بلندمدت و همراه با برنامه‌ریزی دقیق و امید به آینده و بهره‌گیری مناسب از ابزار هنر برای تأثیرگذاری حداكثری باشد..

دیدار جمعی از مسئولان و دست ‌اندركاران جشنواره ‌ی مردمی فیلم عمار با رهبر انقلاب 1391/12/01مقدمه

هنر، جلوه گاه زیبایی، اشتیاق، عشق و آئینه ایست که رویه ی معنادار و رازآلود و پرتوهای درخشان آن، حقیقت را می نمایاند و ماندگار می سازد.هنر عطیهای الهی و هماهنگ با فطرت انسانی و ذائقه بشری که برای همیشه ماندگار است، علت و علتش این است که هنر برگرفته از جمال کبریایی در وجود آدمی است. هنر با روح و جان بشری مانوس است، وآنگاه که به عالیترین مراتب خویش برسد، اعجاز میکند، مانند قرآن کریم، که اوج این قله به حساب میآید، باید اذعان داشت که بخش عظیمی از دین ما را هنر فراگرفته و دین ما از ابتدا با روح هنر و نقش آن در میان اقوام و ادیان و ملل مختلف از قرون گذشته تا کنون عجین شده است بنابراین باید گفت که هیچ تفکری در تاریخ ثبت نشده، و در جان مردم نفوذ نکرده مگر آنکه با هنر آمیخته شده است. رسالت هنر این است که روح را صیقل دهد، غبار غفلت را از دل بزداید و احساس های عمیق و متعالی را که در فطرت خداجوی آدمی نهفته اند و در کمند انواع آلودگی های مادی و اندیشه های شیطانی گرفتار آمده اند، بیداری و رهایی بخشد و به کمال رساند.و چنین است که ارزش یک اثر هنری را میزان قرب و تعالی آن به سوی کمال رقم می زند، و هنر متعالی صاحبدلان را به حقیقت رهنمون می گردد و آنها که عهد باطنی خویش را به فراموشی سپرده اند و غافلند، در این عرصه ی مقدس راه نمی یابند.با توجه به این مطالب باید گفت که هنر در مقولهها و کالبدهای مختلف تبلیغ دین قابل بررسی و ارزیابی استوصورتهای مختلف آن چون گرافیک، موسیقی، طراحی، تئاتر، نقاشی، شعر، سینما و... همه و همه با برنامه ریزی درست میتواند، در تبلیغ دین کارساز و موثر باشد، همچنان که تا به حال در این گستره موفق بوده و آثار هدایتگر بسیاری در برداشته است؛ به فرموده امام راحلمان: «ابزارهای هنری بی شک رساترین، بلیغترین و کاراترین ابزار ابلاغ و تبلیغ دین است»راهبرد های دفتر تبلیغات اسلامی

دفتر تبليغات اسلامي نهادي است " حوزوي، انقلابي، تبليغي و علمي" و نهاد واسط میان حوزه های علمیه، مردم و نظام می باشد. این نهاد با توجه به تاثیر شگرف و عميق پيشرفت هاي علمي و تكنولوژيكي و تغيير و تحوّل عظيم در ابزارها و رسانه هاي ارتباطي و نقش آفريني خرده فرهنگ هاي متنوع و متضادي که به پيچيدگي و تنوع نيازها و انتظارات جامعة امروزايران منتهی شده است، بر آن شد كه با تکیه بر نگاه راهبردي در مديريت سازماني، فصل جديدي را در امر تبلیغ دینی شروع کند. سند چشم اندازي كه دفتر تبليغات اسلامي در اين زمان از فعالیت جديد خود برگزیده : « اصلي ترين تامين كننده نيازهاي معرفتي و انساني عرصه فرهنگ جهت توسعه و تعميق دينداري درايران» است .

این نهاد با بهرگیری از ظرفیت نخبگانی و کارشناسان برجسته خود در مرحله اول تلاش کرد با محور قرار دادن 6 شاخص مندرج در الزامات تدوین برنامه ، مستندات و منابع مرتبط با شاخص-ها جمع‌آوري، مطالعه و برای استقراي مسائل مورد استفاده قرار داده و مسایل مهم و حیاتی کشور را شناسایی کند که بیش از 100 مسأله خروجی این مرحله بود. در مرحله دوم روی مسائل فرهنگی احصا شده براساس قید «فرهنگ عمومی» و «حوزه مأموریتی دفتر» پالایش و تعداد 46 مسأله گزینش شد. در مرحله سوم مسائل فرهنگی پالایش شده با تحلیل و کدگذاری مفهومی و رعایت قید «هم¬پوشانی مفهومی» در قالب 14 مسأله مقوله¬بندی شد. در مرحله چهارم در مسائل چهارده¬گانه مذکور، برای تصویب به هیأت امنای دفتر ارائه شد که در آن جا ، یک مسأله هم به مسائل مذکور اضافه شد و نهایتاً 15 مسأله توسط هیأت امنای محترم، به تصویب رسید. در مرحله پنجم این مسایل پانزده گانه مورد بازآرایی مجدد قرارگرفت و در قالب 4 بسته عملیاتی برای اجرا انتخاب شد:
o بسته اول: اخلاق، خانواده و سبک زندگی
o بسته دوم: تعمیق ایمان دینی و مقابله با فرق انحرافی
o بسته سوم: نظام سیاسی و اجتماعی اسلام و ایران
o بسته چهارم: بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی

نام بسته ردیف عنوان مساله رویکردهای فراگیر در تدوین بسته-های برنامه¬ای بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی 1 عدم وجود نظام متقن و هدفمند در حوزه علوم و معارف اسلامی • به¬روزرسانی دستاوردهای حوزه و اهتمام به نیازهای جامعه. • مقابله فعال با تهاجم فکری و فرهنگی مکاتب غربی. • اتخاذ رویکرد فراملی و اهتمام ویژه به جمعیت¬های مسلمان و شیعه. 2 فقدان مبانی و رویکردهای دینی در علوم به ویژه علوم انسانی تعمیق ایمان دینی و مقابله با ادیان و مذاهب و فرق انحرافی 1 عدم توسعه و تعمیق ایمان دینی (با تاکید بر باورهای بنیادین دینی) 2 رشد فعالیت¬های ادیان و فرق انحرافی اخلاق، خانواده و سبک زندگی 1 عدم تدوین و ارائه سبک زندگی اسلامی 2 تزلزل نظام خانواده 3 ضعف اخلاق فردی و اجتماعی نظام سیاسی و اجتماعی اسلام و ایران 1 عدم باورمنی کافی نسبت به ابعاد سیاسی و اجتماعی اسلام 2 القای تردید نسبت به مشروعیت نظام در جامعه 3 عدم معرفی الگوی جامع حکومت اسلامی 4 ضعف آشنایی جوامع اسلامی با ابعاد سیاسی- اجتماعی اسلام 5 فقدانالگویتمدناسلامیبهعنوانچشم¬اندازحرکتنظامراه اندازی قطب¬های فکری و فرهنگی

براي عملیاتی سازی بسته چهارگانه در سطوح مدیریت سازمانی ، مجوز راه‌اندازی قطب¬های فکری و فرهنگی از هیأت امنای محترم گرفته شده است. قطب¬ها از طریق میزهای کار تخصصی خود وظیفه عملیاتی کردن سازکارهای مسأله ‌محوری در حوزه فعالیت و برنامه¬ها را برعهده دارند و بخش¬های پشتیبانی که در مركز برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی دفتر فعالیت می¬کنند، ساز و کارهای پشتیبانی از قطب¬ها و میزهای کار تخصصی آن ها را بر عهده دارند.

قطب¬های فکری فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی واحدهای اندیشه¬ای – عملیاتی هستند که از طریق میزهای تخصصی چند وجهی آموزشی، پژوهشی و فرهنگی خود با بکارگیری نخبگان درون و بیرون سازمان و هم¬افزایی ممکن با سایر نهادها و تمرکز بخشیدن به کلیه ظرفیت¬های در اختیار، به حل مؤثر مسائل راهبردی منتخب عرصه فکر و فرهنگ می‌پردازند. درواقع،قطب نماد فعالیت سازمان¬یافته گروهی از نخبگان علمی، مدیریتی، فرهنگی است که با برتری در یک حوزه تخصصی ( ناظر به حل مسائل محوری ) شناخته می¬شود و از طریق تمرکز و انسجام بخشیدن به فعالیت¬های خود در آن زمینه، برای نوآوری و دستیابی به کیفیت برتر در سطح ملی، منطقه¬ای یا بین¬المللی و پاسخگویي به نیازهای اساسی کشور در آن زمینه، تلاش می¬کند و اهداف ذیل را در دفتر تبلیغات اسلامی دنبال می کند:

1- دستیابی به آخرین راهکارهای علمی،فرهنگی،هنری،مدیریتی و اجرایی درزمینهحلمسائلمنتخب.
2- تولید دانش تخصصی و حل مسائل منتخب برای پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور و ابداع شيوه¬ها و ابزارهاي متناسب با آن؛
3- خروج از آرايش جزيره-اي و اقدامات پراكنده به سوي جمع‌ انديشي در عرصه طراحي و هم‌ افزايي در عرصه اقدام براي حل مؤثر مسائل راهبردي منتخب.
4- ایجادمحیط¬های حل مسأله پویا و مولد در عرصه علم و فرهنگ.
5- زمینه-سازی برای پرورش مدیران،پژوهشگران،مدرسان،مبلغان،پاسخگویان،هنرمندان و کارشناسان تراز اول برای حل مسائل منتخب.
6- ارتقای سازمان از فعاليت¬هاي کارکردی به سطح فعاليت¬هاي نتيجه¬گرای معطوف به حل مؤثر مسأله¬ها.
7- انسجام و تمركز بخشي به كليه فعاليت¬هاي مصوب ذيل مسأله¬هاي راهبردي.اداره کل فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی

مشهد به دلیل وجود بارگاه منّور و ملکوتی امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) باعث شده است که بزرگان و متفکران دینی ازتمام اقصای عالم قصد اقامت دراین ارض مقدس داشته باشند و حوزه علمیه مشهد ازکنارآن همواره توانسته در رقابت با دیگر مراکز علمی تشیع، از جذب بالای نخبگانی برخودار باشد و حوزه علمی قوّی و تاثیر گذاری درتاریخ و فرهنگ ایرانی و تشیّع بوجود بیاورد.امّا آن چیزی که همواره مزیت رقابتی این حوزه با دیگر مراکز شیعی بوده، ظرفیت انسانی گفتمان آفرین در امر فرهنگ سازی و تبلیغ دینی بوده است. تاریخ گواه است که خطباء و وعّاظی که در این مرکز علمی و فرهنگی تربیت شده اند، تامین کننده نیاز تبلیغی شمال شرق و شرق کشور بوده اند و در برخی موقعیت های فرهنگی و تاریخی، حوزه تاثیر گذاری در سطح ملی نیز داشته است. باتوجه به چنین ظرفیت و توانمندی که در حوزه علمیه مشهد مقدس وجود دارد، اداره کل فرهنگی و تبلیغی با نشر معارف اسلامي در استان های خراسان، متناسب و همسو با نيازها و اقتضائات اين منطقه ، يكي از ظرفیت های ساختار مصوب شعبه خراسان رضوی تعریف شد .

اداره هنر

یکی از ظرفیت های اينمهم ادارهکل ،اداره " هنر و رسانه " است . این اداره وظیفه داردظرفیت‌ها و استعدادها ي هنري طلاب جوانمشهد مقدس را شناسایی کرده و براي ارتقای دانش و مهارتهای آنان آموزش های لازم را برنامه ریزی کند و بسترهای رشد وشکوفایی آنان را با هدف تبلیغ و ترویج ارزش های الهی و تعالیم اهل بیت علیم السلام؛ با بهره گیری از ظرفیّت ادبيات،‌ هنر و رسانه، نقد و نظریه‌پردازی هنر دینی در حوزه هنر دینی و جریان‌سازی در عرصه‌ی هنر متعهد و انقلابی وجریان‌شناسی حوزه‌های هنري تأثیرگذار بر باورها و ارزشهای ایمانی و با همگرایی، هم‌افزایی و تعامل با سایر مراکز همسو در حوزه‌ی هنر متعهد به لحاظ سخت افزار و نرم افزار بوجود آورد . برای این هدف ساختارذیل تعريف شده است:

1 ـ مسئول اداره
3 ـ کارشناس هنری های تجسمی و تصویری .
4 ـ کارشناس هنری های ادبی
4 ـ کارشناس انجمن های ادبی و هنری طلاب
5 ـ کارشناس رسانه های مجازی .

اقدامات :

o نشست های هفتگی انجمن های ادبی و هنری طلاب
o کارگاه های آموزشی
o نقد و بررسی آثار تولیده شده در عرصه ادبیات و هنر
o تعامل با مراکز فرهنگی و هنری در جهت هم افزایی سازمانی
o سرمایه گذاری در تولید کار فاخر از سوی طلاب هنرمند در عرصه هنر
o نمایشگاه های برای عرضه آثار برتر طلاب

کلیه حقوق سایت متعلق به هنر متعالی می باشد.
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.