مدیریت | عضویت امروز: ۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان
نشست هنرمتعالی

  مشروح اخــــبار
ارسال به دوستان  نسخه چاپی
محمد هادي فلاح زاده :
 جنگ غرب در حوزه فرهنگ و انديشه است
‌جنگ امروز و نبرد اساسی غرب با جهان اسلام در حوزه فرهنگ و اندیشه متمرکز شده است، آنها می خواهند با تغییر در نگرشها، ارزشها، باورها و معتقدات مذهبی جوانان و مسلمانان، نوعی مهندسی درونی و ذهنی را به مسلمانان تحمیل نمایند.
محمد هادي فلاح زاده معاونت توسعة مديريت و منابع بعثة مقام معظم رهبري در گفت و گو با خبرنگار جام جم آنلاين، نقطه نظرات خود پيرامون چگونگي مقابله با تسلط بيگانگان بر حيات اقتصادي، سياسي و فرهنگي مسلمانان را تشريح كرد. وي گفت: مسلمانان امروزه مسئولیت خطیری به عهده دارند، وقوف و آگاهی بر این مسئولیت گام نخستین برای دفاع از هویت، حفظ استقلال و ارتقاء سطح اثر بخشی و اقتدار آنها محسوب می شود. " مسلمانان از طرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری بسیار عمیقی برخوردارند که بهره گیری از آنها منشاء قدرت و اقتداری برای مسلمانان خواهد بود که در مقابله با دیگران از برجستگی خاص برخوردار خواهد بود." فلاح زاده افزود:‌ زیر ساخت و زیر بنای این قدرت را باید در حوزه "فرهنگ" جستجو کرد، چرا که کسب "اقتدار فرهنگی" همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید فرموده اند باید به مثابه قدرت حقیقی تعریف شود. وي اظهار داشت:‌ وظیفه امروز مسلمانان این است که با استفاده از ذخایر عظیم فرهنگی که به قرآن و سیره نبوی اتکاء دارد الگوی دقیق، حقیقی و کارآمد به جهان ارائه کنند که پاسخگوی نیازهای فطری، واقعی و فراگیر بشر امروز بوده و بتواند بشریت را در مقابل الگوهای منحرفانه و سکولار که او را از حقیقت خویش بیگانه سازد، یاری کنند. به اعتقاد فلاح زاده ، اسلام به عنوان یک مکتب پویا و الهی واجد مختصات و زیر ساختهای عظیم معرفت شناختی است که سرشار از معارف، دانش و اندیشه های نو ، عمیق و بدیعی است که می تواند به بشر امروز معرفی نماید. "‌توانمندی مسلمانان در عرصه های فرهنگی که مستلزم تولید کالاها و فرآورده های عمیق فکری و فرهنگی باشد، نفوذ و اقتداری به آنها خواهد بخشید که ضمن صیانت از نسل های خود مي توانند این الگو و نظام فکری را به بشریت امروز معرفی و آنها را متاثر سازند." وي ادامه داد :‌کسب این مهم مستلزم سرمايه گذاری پردامنه و پرهیز و مبارزه با اندیشه های التقاطی است که قصد دارند با عاریه گرفتن تفکرات و مبانی فکری وارداتی آن را با رویکردهای دینی آذین ببندند. فلاح زاده تاكيد كرد:‌ باید مسلمانان به الگو بودن تفکرات و اندیشه دینی تاکید کرده و بر مبنای آن به تولید فراورده های گوناگون فرهنگی همت کنند و با پاسخگویی مناسب و کار آمد به نیازهای نسل جدید از گرایش آنان به محصولات فرهنگي که توسط نظام های غربی تولید و با ماهیت و فطرت بشر مغایرت دارد، ممانعت نمایند. "‌جنگ امروز و نبرد اساسی غرب با جهان اسلامی در حوزه فرهنگ و اندیشه متمرکز شده است، آنها می خواهند با تغییر در نگرشها، ارزشها، باورها و معتقدات مذهبی جوانان و مسلمانان، نوعی مهندسی درونی و ذهنی را به مسلمانان تحمیل نمایند. " وي افزود:‌ این درحالی است که معارف الهی سرشار از اشارات و بنیانهایی است که با فطرت بشر مأنوس و باید مسلمانان با استفاده از زبان هنر، زبان علم و زبان اندیشه، آن را به جهان جدید معرفی نمایند. فلاح زاده ادامه داد:‌ کسب اقتدار در عرصة فرهنگ که مبتنی بر تاکید بر تفکر دینی، رشد علمی و کسب پیشرفته ترین تکنولوژیهای نوین باشد، آغاز جهش علمی مسلمانان است که مقام معظم رهبری از آن تحت عنوان جنبش نرم افزاری یاد فرمودند. وي اظهار داشت:‌ پویایی، مقابله با انفعال گرایی، تاکید بر هویت و معارف الهی و بازگشت به حقیقت آموزه های دینی راهبردهایی است که امروزه مسلمانان باید با تاکید بر آن مسیر آینده خود را انتخاب و بر آن پافشاری کنند. "‌توانایی و قدرت در عرصه فرهنگ، علم ، اندیشه، هنر و علوم پیشرفته مقدمه توسعه ظرفيتها و قدرت در عرصه های اقتصادی، تکنولوژیک و صنعتی است." اين فعال فرهنگي گفت:‌ دستیابی به استقلال و ثبات و اقتدار در عرصه های فرهنگی و هویتی مستلزم اراده مسلمانان از یک سو و کسب استقلال سیاسی از سوی دیگر است. وي افزود:‌بدون استقلال سیاسی کسب قدرت فرهنگی، رشد و توسعه علمی و اقتصادی غیر ممکن و نا میسر است. بیداری امروز مسلمانان نوید آینده ای پویا، فعال، مستقل و قدرتمند را می دهد. فلاح زاده همچنين در پاسخ به اين سئوال كه مظاهر و مصادیق کفار و مشرکین در جهان امروز چه کشورهای و یا افرادی هستند؟ گفت: اگر مظاهر عینی و تجسّد و تجسّم کفر و شرک مد نظر باشد به راحتی در چهرة استکبار و کشورهای استکباری مثل آمریکا، انگلیس و اسرائیل قابل مشاهده است. این کشورها و دیگر کشورهای همسویی که با انواع حیله ها و ترفندها در صدد هستند بشر را از مسیر الهی رهزنی کنند و با ترویج فساد و تباهی و ارائه گفتمان ها، رویکردها و ایدئولوژ یهای ظاهر فریب، راه انسان به سوی تعالی و رشد را با انسداد و امتناع مواجه سازند، بدون شک از مظاهر عینی شرک و کفر محسوب می شوند. وي افزود:‌کفر و شرک امروز بسیار پیچیده تر از گذشته است. در گذشته کفّار و مشرکان با شناسنامه ای روشن و با هویت و ماهیت مشخص برای همگان تعریف شده و شناخته شده بودند، اما کفر و شرک امروز بسیار پیچیده شده است و بعضا کسانی که مدعای دینی دارند، با زبان دین سخن می گویند، از خدا و معنویت می گویند، لباس دینی پوشیده اند، اما هدفی جز مقابله و مبارزه با دین ندارند مشرکان حقیقی هستند. مهم این است که بدانیم اینها در کدام جبهه قرار دارند، دوستان آنها چه کسانی هستند و جبهه مقابل آنها چگونه تعریف شده است. " آیا خدا باوری در مرکز و کانون اندیشه آنها قرار دارد و یا اینکه انسان گرایی و تفکرات لائیک و انسان محور را با لعاب دینی به جامعه تزریق و منافقانه بر رویکرد دینی تاکید مي کنند. فلاح زاده اظهار داشت:‌ مهم نیست که افراد، جریانات و گرو هها و کشورها خود را در تبلیغات موافق و منادی دین معرفی کنند، مهم این است که در کدام جبهه قرار دارند. نمي‌توان همزمان هم در جبهه کفر بود و هم از دین دفاع کرد، دو جبهه بیشتر وجود ندارد جبهه حق و جبهه باطل. " همانگونه که حضرت امام (ره) تاکید کرده اند ، خطر اسلام آمریکایی به مراتب از کفر و شرک بیشتر است، چرا که با نام دین و از درون دین به مبارزه با دین می پردازند. " وي ادامه داد:‌ شرک اینها به مراتب مخفی تر از دیگران است به همان میزان معرفی و بازنمایی هویت آنان برای دیگران و کسانی که فاقد معرفت، بینش و دانش دینی هستند، به مراتب سخت تر است. مسئولیت امروز عالمان دینی، منادیان ارزشهای دینی، کشورها و دولت های اسلامی به مراتب خطیرتر از گذشته است. اين فعال فرهنگي اظهار داشت:‌ امروز کفر و شرک با هزار زبان آراسته و در قالب گرایش ها و مکاتب فکری متفاوت به خورد جوانان داده می شود. خود غربیها کتاب های متفاوتی منتشر و تاکید کرده اند باید الگوی نوینی از دین داری که بر بنیان انحراف، سکولاریزم و لائیسته استوار باشد، در جهان ، بویژه جهان اسلام ترویج و تبلیغ شود. وي افزود:‌ مظاهر و مصادیق کفر را نباید تنها در رویکرهای کشورهای استکباری جستجو کرد، بلکه مظاهر و ماهیت شرک و کفر امروزه در هنر، ادبیات، فلسفه، اندیشه، ایدئولوژی، گفتمان ودهها مؤلفه دیگر متجلی است. فلاح زاده در پايان گفت:‌ شناخت روش ها و الگوهای نوین ترویج کفر و شرک، مسئولیت خطیری است که باید بطور دقیق مورد تأمل ، واکاوی و بررسی دقیق عالمان دینی ، متفکران اسلامی و اندیشمندان قرار گیرد تا بتوان از بشریت و مسلمانان در مقابل موج نوین کفر و شرک به درستی دفاع و از ارزش های ناب الهی بگونه ای که بایسته است پاسداری نمود.
تاريخ: ۱۳۹۰/۸/۲۱

کلیه حقوق سایت متعلق به هنر متعالی می باشد.
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.