مدیریت | عضویت امروز: ۱۳۹۹ سه شنبه ۶ آبان
نشست هنرمتعالی

  مشروح اخــــبار
ارسال به دوستان  نسخه چاپی
جنگ نرم در رويارويي با فرهنگ ايثار:
 «دموكراسي تو روز روشن» به متهم كردن رزمندگان پرداخته است
مدير بخش اقتباس و پژوهش سيما فيلم گفت: فيلم «دموكراسي تو روز روشن» به‌جاي مذمت رفتارسازان هنري به متهم كردن رزمندگان پرداخته و در واقع آنان را واداده و منفعل نشان داده است.
مجتبي شاكري در گفت‌وگو با خبرنگار ايثار و شهادت باشگاه خبري فارس «توانا» درباره شكايت از فيلم «دموكراسي تو روز روشن» كه از سوي مسئولان و برخي خانواده‌هاي شهدا و ايثارگران مطرح شده بود، اظهار داشت: نقد و شكايت از فيلمي كه فرهنگ ايثار و شهادت را زير سؤال مي‌برد و به نوعي اين فرهنگ را به تمسخر مي‌گيرد، بايد به گونه‌اي به باشد كه جلوي اين جريان را در سينما، رمان و داستان بگيرد.

* ارزش‌گريزي هنري به وارونه‌نمايي فرهنگ ايثار و شهادت مي‌انجامد

وي ادامه داد: نسل جديد، دوران هشت سال دفاع مقدس را درك نكرده است؛ در حال حاضر اين نسل‌ روايت‌هاي كذب و دروغي را در آثار هنري مي‌بيند و مي‌شنود كه تكرار اين ارزش‌گريزي هنري در سال‌هاي گذشته و جديد به وارونه‌نمايي فرهنگ ايثار و شهادت مي‌انجامد.

* گروهي حقيقت‌جو، پرچم حقيقت‌نماي دفاع مقدس را برافراشته كنند

مدير بخش اقتباس و پژوهش سيما فيلم با اشاره به مطرح كردن شكايت حجت‌الاسلام رحيميان، نماينده مقام معظم رهبري در بنياد شهيد و امور ايثارگران و سردار باقرزاده، رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس از فيلم «دموكراسي تو روز روشن»، بيان داشت: بايد گروهي از سوي مسئولان و متوليان ارزش‌هاي دفاع مقدس تشكيل شود تا تكليف جريان تخريبي را در عرصه سينما و تئاتر مشخص كرده، حقيقت جنگ را براي مردم به‌درستي نشان دهند.
وي اضافه كرد: در صورت تشكيل چنين گروهي از سوي متوليان ارزش‌هاي دفاع مقدس، مردم ديگر تصور نمي‌كنند آثاري از جمله فيلم و رمان كه در كشور توليد ‌شده و در وزارت ارشاد به آنها مجوز داده مي‌شود، حرف انقلاب و ارزش‌هايي است كه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري مدافع آن هستند.
اين رزمنده و جانباز دوران دفاع مقدس افزود: گروهي براي بررسي اين قضايا از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس، صدا و سيما و وزارت ارشاد تشكيل شود و به ارزيابي بپردازند كه چرا ارزش‌هاي دفاع مقدس كه در قرن ما بي‌نظير است به يغما مي‌رود؟

* رزمندگان در «دموكراسي تو ...» نمادي از وادادگي و انفعال هستند

شاكري بيان داشت: با توجه به فرمايش امام خميني (ره) جنگ براي ما يك دانشگاه بود، مردان بزرگي در آن پرورش يافتند، نماد ارز‌ش‌ها بودند و ارزشمند هستند؛ در فيلم‌ها از جمله فيلم «دموكراسي تو روز روشن» رزمندگان دفاع مقدس، خانواده و دوستان آنها مقابل اين ارزش‌ها بوده و نمادي از وادادگي و انفعال هستند و در اين آثار، دفاع مقدس ما ديگر يك دانشگاه نيست.

* نگاه‌هاي متفاوت به دفاع مقدس در آثار هنري

وي يادآور شد: در آثار سينما، رمان‌ و تئاتر 3 نوع نگاه به دفاع مقدس شكل گرفته است كه مصداق پديده فرهنگي و جنگ نرمي بوده كه در طي اين سال‌ها اتفاق افتاده است. در نگاه نخست در برخي از آثار ارائه شده به وضوح مشاهده مي‌شود كه از دفاع مقدس به عنوان جنگ لعنتي ياد شده است و نگاه دوم به دفاع مقدس ارزش‌گريز است و از آن به عنوان كاري بيهوده ياد مي‌كنند.
اين جانباز و رزمنده دفاع مقدس خاطرنشان كرد: در نگاه سوم، جنگ به عنوان سرمايه عزت و شرف ملت است؛ اين نگاه پشتوانه استدلالي قوي را به همراه دارد كه ما در جنگ تحميلي به كسي حمله نكرديم و مي‌خواستيم انقلاب تازه به ثمر رسيده خود را ساماندهي كنيم كه يك كشور با اجماع جهاني در فاصله زماني كوتاه حدود 70 كيلومتر به عمق كشور ما ورود پيدا كردند.
وي افزود: دليلي ندارد فيلم‌هايي مثل «موج مرده»، «به نام پدر» و «دموكراسي تو روز روشن» درباره دفاع مقدس ساخته شود و لبه تيز اتهام را به سوي رزمندگان نشانه رود در حالي كه پيروان قدرت، ثروت و شهوت مورد اتهام قرار نمي‌گيرند؛ اين نوع حركت‌ها در نتيجه ايستادگي نكردن در مقابل استكبار و انگليس است.

* نبايد به بهانه بيان واقعيات جزئي، كل دفاع مقدس را زير سؤال برد

وي در خصوص به بهانه مطرح كردن جزئي از كل در آثار هنري كه موجب زير سؤال رفتن كل مي‌شود، بيان داشت: در برخي از فيلم‌هايي كه براي جنگ ساخته مي‌شود، بهانه‌هايي آورده مي‌شود و جزئي را كل مي‌كنند تا ارزش‌هاي برجسته دفاع مقدس را سركوب كنند، تمام پديده‌هاي مقدس اجزايي دارند و مي‌توان توجه مخاطب را به آن جلب كرد؛ اگر جزئي را مطرح كنيم كه مقدس بودن كل را زير سؤال ببرد، خطا عمل كرده‌ايم.
وي يادآور شد: قرآن كريم براي ما مقدس است؛ در قرآن كريم آيات متعدد و افراد و چهر‌ه‌هاي متنوعي مطرح مي‌شود؛ آيا ما براي مطرح كردن قرآن كريم مي‌توانيم بگوييم قرآن ابي‌لهب يا نمرود است؟ انقلاب اسلامي زيباترين تصوير بعد از صدر اسلام است؛ آيا اين زيباترين تصوير را مي‌توان به بهانه جزئي از واقعيت، مكدر كرد و در چشم‌ها به سخره گرفت.
مدير بخش اقتباس و پژوهش سيمافيلم افزود: وقتي تابلوي زيباي دفاع مقدس ترسيم شده است، نمي‌توان به بهانه يك جزء آن تابلو را ناديده گرفت؛ كساني كه با عرصه‌ هنر آشنا هستند مي‌دانند كه مي‌شود در يك كار درام به گونه‌اي عناصر را در كنار يكديگر چيد كه جمع جبري عناصر و شخصيت‌هاي منفي و مثبت، كاري با مضمون مثبت را نشان دهد.

* «دموكراسي تو ..» به جاي مذمت رفتارسازان هنري به متهم كردن رزمندگان پرداخته است

وي ادامه داد: در فيلم «دموكراسي تو روز روشن» چهره مثبت سردار دفاع مقدس در كجاست؟ تبلور دفاع مقدس در كدام شخصيت اين فيلم مطرح است؟ مخاطب در كدام قسمت فيلم خود را مي‌يابد؟ اين گونه مي‌توان فهميد كه آيا اين فيلم با جهت‌گيري مثبت يا منفي شكل گرفته است.
شاكري خاطرنشان كرد: در فيلم «دموكراسي تو روز روشن» به جاي مذمت رفتارسازان هنري به متهم كردن رزمندگان پرداخته است و اين فيلم پاسخگويي سردار دفاع مقدس در عالم برزخ نسبت به فرزندان، همسر و همرزمش را مطرح كرد. در واقع اين موجي است كه از يك شيبي در دوره سازندگي شكل گرفت و در دوم خرداد بسيار شديدتر شد تا جايي كه حتي هر چه كاستي و تلخي است را به جبهه نسبت داده‌اند و مرفه‌‌هاي بي‌درد كار بهتر را انجام دادند كه در دفاع مقدس شركت نداشتند و به عنوان طلب‌كار از جامعه مطرح هستند.

* بايد پديده جنگ نرم در ژانر سينما دفاع مقدس واكاوي شود

مدير بخش اقتباس و پژوهش سيمافيلم افزود: البته فيلم‌ها و آثار متعددي بدتر از «دموكراسي تو روز روشن» وجود دارد كه اهانت‌هاي خيلي هنري و پيچيده در آن صورت گرفته است و بايد پديده جنگ نرم در ژانر سينما دفاع مقدس واكاوي شود.
تاريخ: ۱۳۸۹/۹/۱۹

کلیه حقوق سایت متعلق به هنر متعالی می باشد.
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.